CENA TEPELNÉ ENERGIE 

Cenového ujednání – cena tepla pro rok 2024 


Z rozhodnutí valné hromady společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o. byla stanovena cena za dodávku tepelné energie pro lokalitu Tanvald Výšina a Tanvald Šumburk na 946,- Kč za 1 GJ bez DPH, a to s účinností od 1.1.2024. K uvedené ceně bude připočtena DPH 12% (dle platných předpisů). 

Celková cena od 1.1.2024 bude tedy 1 059,52 Kč za 1 GJ vč. DPH. 

Cena je konečná, platná do dalšího cenového rozhodnutí. 

V Tanvaldu, dne 16.10.2023 

Jiří Boch, jednatel


Cena tepelné energie 2023

Cena bez DPH ........ 490,- Kč / GJ 

Cena včetně DPH 10% ..... 539,- Kč / GJ                                              

 

Cena tepelné energie 2022

Cena bez DPH ........ 490,- Kč / GJ

Cena včetně DPH 10% ..... 539,- Kč / GJ

 

Cena tepelné energie 2021

Cena bez DPH ........ 480,- Kč / GJ 

Cena včetně DPH 10% ..... 528,- Kč / GJ

 

Cena tepelné energie 2020

Cena bez DPH ......... 475,- Kč / GJ

Cena včetně DPH 10% ...... 522,50 Kč / GJ