CENA TEPELNÉ ENERGIE 

Cenového ujednání – cena tepla pro rok 2024 


Z rozhodnutí valné hromady společnosti Teplárenství Tanvald, s.r.o. byla stanovena cena za dodávku tepelné energie pro lokalitu Tanvald Výšina a Tanvald Šumburk na 946,- Kč za 1 GJ bez DPH, a to s účinností od 1.1.2024. K uvedené ceně bude připočtena DPH 12% (dle platných předpisů). 

Celková cena od 1.1.2024 bude tedy 1 059,52 Kč za 1 GJ vč. DPH. 

Cena je konečná, platná do dalšího cenového rozhodnutí. 

V Tanvaldu, dne 16.10.2023 

Jiří Boch, jednatelVyjádření k ceně tepla pro rok 2024


Vážení odběratelé tepelné energie,

v tomto roce končí naší společnosti fixní cena zemního plynu. Zemní plyn je největší nákladová položka ve tvorbě ceny za 1 GJ tepelné energie. Zemní plyn na roky 2022 a 2023 byl nakoupen již v roce 2020 za cenu 482,- Kč za 1 MWh bez DPH. Díky této fixní ceně plynu jsme překlenuli nejdramatičtější období energetické krize. Od této ceny byla odvozena cena 1 GJ tepelné energie pro rok 2022 a 2023 ve výši 539,- Kč vč. DPH.

Situace na energetickém trhu se ale zásadně změnila. Ceny energií několikanásobně podražily. Díky skutečnosti, že celkové množství zemního plynu potřebného k zajištění dodávek tepelné energie pro naše odběratele nám žádný obchodník nechtěl zajistit, jsme museli přistoupit k pořízení zemního plynu postupným nákupem na burze. V této chvíli máme zajištěno 69% odhadované spotřeby zemního plynu na rok 2024. Poslední část bude možno koupit začátkem měsíce října 2023.

Podle sjednané ceny zemního plynu pro první tři čtvrtletí 2024 a odhadu ceny zbytku plynu předpokládáme, že cena 1 GJ tepelné energie pro rok 2024 nepřekročí výši 1200,- Kč vč. DPH. Je to zatím předběžný odhad a cena tepla bude upřesněna začátkem měsíce října 2023, kdy budeme moci koupit zbytek zemního plynu pro rok 2024. S největší pravděpodobností budeme nuceni navýšit cenu za 1 GJ pro rok 2024 více než dvojnásobně. Z tohoto důvodu bude potřeba adekvátní navýšení záloh na tepelné energie.

Děkujeme za pochopení tohoto nepopulárního kroku.

V Tanvaldu, dne 5.9.2023

Jiří Boch, jednatel 


Cena tepelné energie 2023

Cena bez DPH ........ 490,- Kč / GJ 

Cena včetně DPH 10% ..... 539,- Kč / GJ                                              

 

Cena tepelné energie 2022

Cena bez DPH ........ 490,- Kč / GJ

Cena včetně DPH 10% ..... 539,- Kč / GJ

 

Cena tepelné energie 2021

Cena bez DPH ........ 480,- Kč / GJ 

Cena včetně DPH 10% ..... 528,- Kč / GJ

 

Cena tepelné energie 2020

Cena bez DPH ......... 475,- Kč / GJ

Cena včetně DPH 10% ...... 522,50 Kč / GJ