Teplárenství Tanvald, s.r.o.

Topit nás baví : ) 


Zajišťujeme výrobu a distribuci tepelné energie pro sídliště Tanvald Výšina a Tanvald Šumburk. 


VÝTOPNA VÝŠINA

Výtopnu Výšina tvoří plynová kotelna, strojovna s oběhovými čerpadly a rozvodné sítě ukončené objektovými předávacími stanicemi. V plynové kotelně jsou instalovány dva nízkoteplotní plynové kotle RENDAMAX a jeden kondenzační plynový kotel RENDAMAX.

V lokalitě výtopny Výšina zajišťujeme dodávku tepla a teplé vody pro 23 bytových domů, Základní školu Sportovní a dvě mateřské školy.

VÝTOPNA ŠUMBURK

Výtopnu Šumburk tvoří plynová kotelna, strojovna s oběhovými čerpadly a rozvodné sítě ukončené objektovými předávacími stanicemi. V plynové kotelně je instalován jeden nízkoteplotní plynový kotel RENDAMAX a jeden kondenzační plynový kotel RENDAMAX.

V lokalitě výtopny Šumburk zajišťujeme dodávku tepla a teplé vody pro osm bytových domů, dva domy s pečovatelskou službou a komerční prostory městské bytové společnosti TABYS s.r.o.